Privacy statement

Privacy Statement

Auto Keijzers ExclusivesBV hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Auto Keijzers Exclusivesheeft diverse maatregelen getroffen om uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te verwerken en te bewaren.
In dit privacystatement beschrijft Auto Keijzers ExclusivesBV hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

Auto Keijzers Exclusivesverwerkt de volgende persoonsgegevens. Deze gegevens worden door u aan ons verstrekt bij het aangaan van een (huur-)koopovereenkomst, het opvragen van een offerte of in het kader van herstel of onderhoudswerkzaamheden in onze werkplaats.

  • Uw naam, adres en woonplaatsgegevens.
  • Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres
  • Geboortedatum.

Tevens dienen wij persoonsgegevens zoals een identificatienummer op een rijbewijs op paspoort/identiteitskaart van u te gebruiken teneinde een voertuig te naam te stellen.

Ook bewaren wij de gegevens omtrent het kenteken en chassisnummer en bouwjaar van uw aangekochte en eventueel ingeruilde auto. Ook wordt de onderhoudshistorie van uw auto door ons bewaard.

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij hebben de uiterste zorg besteed om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor deze bestemd zijn.

In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt uw gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties (belastingdienst of politie of justitie bij vermoeden van fraude). Deze worden alleen verstrekt wanneer hier nadrukkelijk om gevraagd wordt.

Uw e-mailadres wordt tevens gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Indien u deze niet wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden via de bijgevoegde link in deze nieuwsbrief.
Auto Keijzers ExclusivesBV verwerkt geen gegevens van personen jonger dan 18 jaar.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bent bij Auto Keijzers Exclusivesen u van onze diensten gebruikt wenst te maken.

Recht op informatie:
U heeft het recht nadere informatie in te willigen over hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u hierin heeft. U heeft het om uw persoonsgegeven te laten corrigeren. Wij willen u er op wijzen dat wij wettelijk gezien verplicht zijn bepaalde gegevens 7 jaar te bewaren ter inzage van de overheid.

WWFT:
Op Auto Keijzers Exclusivesis de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrosisme (“Wwft”) van toepassing. Auto Keijzers Exclusivesneemt deze door de wet toegekende rol als poortwachter vanzelfsprekend serieus.

Dit houdt in dat zij bij koop- en verkoop transacties waarbij EUR 10.000,- of meer contant wordt betaald en bij bemiddeling bij koop- en verkoop cliëntenonderzoek moet verrichten en dus bepaalde gegevens van u dient te ontvangen en eventuele ongebruikelijke transacties moet melden bij het meldpunt van de FIU Nederland.

Voor de goede orde wijst Auto Keijzers Exclusivesu erop dat de wet het haar niet toestaat u als klant op de hoogte te stellen van een melding ongebruikelijke transactie aan de FIU (“Tipping Off Verbod”).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Belastingdienst: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/leidraad_wwtf_richtlijnen_verkopers_goederen_tz0131z4fd.pdf


Contact:
Voor vragen omtrent ons privacystatement kunt u contact opnemen met :

Auto Keijzers ExclusivesBV
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ APELDOORN
055-3574370
info@autokeijzers.nl

Auto Keijzers Exclusives

Wilt u meer weten?

Heeft u specifieke vragen of wilt u meer informatie over ons aanbod of onze diensten? Ons team staat graag voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Neem contact op

Niks missen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.